|

Odsjek za matematičke i kompijuterske nauke

Daniela Zubović

Dr. Daniela Zubović

dzubovic@pmf.unsa.ba

+387 033 279 975

Kabinet: VRC

Konsultacije

 • Ponedjeljak: 09:00-10:30
 • Srijeda: 09:00-10:30
 • Četvrtak: 09:00-11:00
Medina Zubača

Doc. dr. Medina Zubača

medina.susic@pmf.unsa.ba

+387 033 279 952

Kabinet: 442

Konsultacije

 • Srijeda: 10:00-13:00
 • Četvrtak: 10:00-12:00
Mirza Čvorak

Mr. Mirza Čvorak

mirzac@pmf.unsa.ba

+387 033 279 992

Kabinet: 407

Konsultacije

 • Ponedjeljak: 11:00-13:00
 • Srijeda: 14:00-15:00
 • Četvrtak: 11:00-12:00
Senada Kalabušić

Prof. dr. Senada Kalabušić

senadak@pmf.unsa.ba

+387 033 279 958

Kabinet: 439

Konsultacije

 • Ponedjeljak: 11:00-12:00
 • Utorak: 11:00-12:30
 • Srijeda: 11:00-12:30
Franjo Šarčević

Doc. dr. Franjo Šarčević

franjo.sarcevic@pmf.unsa.ba

+387 033 279 937

Kabinet: 444

Konsultacije

 • Ponedjeljak: 09:00-10:30
 • Utorak: 09:00-10:30
 • Četvrtak: 09:00-10:00
 • Petak: 09:00-10:00
Zenan Šabanc

Prof. dr. Zenan Šabanac

zsabanac@pmf.unsa.ba

+387 033 279 928

Kabinet: 408

Konsultacije

 • Utorak: 10:00-13:00
Elmedin Selmanovic

Prof. dr. Elmedin Selmanović

eselmanovic@pmf.unsa.ba

+387 033 279 959

Kabinet: 438

Konsultacije

 • Utorak: 09:00-11:00
 • Četvrtak: 09:00-12:00
Esmir Pilav

Prof. dr. Esmir Pilav

esmir.pilav@pmf.unsa.ba

+387 033 279 935

Kabinet: 407

Konsultacije

 • Ponedjeljak: 08:00-09:00
 • Srijeda: 08:00-10:00
 • Petak: 08:00-10:00
Amil Pecenkovic

Doc. dr. Amil Pečenković

amil_pecenkovic@yahoo.com

+387 033 279 913

Kabinet: 436

Konsultacije

Almasa Odžak

Prof. dr. Almasa Odžak

almasa.odzak@gmail.com

+387 033 279 931

Kabinet: 406

Konsultacije

 • Utorak: 10:00-12:00
 • Četvrtak: 12:00-13:00
 • Petak: 10:00-12:00