|

Odsjek za matematičke i kompijuterske nauke

Hasnija Nurkovic

Prof. dr. Hasnija Nurković

hasnija.nurkovic@pmf.unsa.ba

+387 033 279 921

Kabinet: 403

Konsultacije

 • Ponedjeljak: 11:00-13:00
 • Srijeda: 11:00-13:00
 • Petak: 11:00-12:00
Manuela Muzika Dizdarevic

Doc. dr. Manuela Muzika-Dizdarević

manuela.md@pmf.unsa.ba

+387 033 279-941

Kabinet: 440

Konsultacije

 • Utorak: 11:00-13:00
 • Srijeda: 10:00-13:00
Amela Muratovic Ribic

Prof. dr. Amela Muratović-Ribić

amela@pmf.unsa.ba

+387 033 279-991

Kabinet: 414

Konsultacije

 • Utorak: 10:00-14:00
Nacima Memić

Prof. dr. Nacima Memić

nacima@pmf.unsa.ba

+387 033 279-888

Kabinet: 449

Konsultacije

 • Četvrtak: 09:12:00
 • Petak: 09:00-11:00
Dženan Gušić

Prof. dr. Dženan Gušić

dzenang@pmf.unsa.ba

+387 033 279-984

Kabinet: 405

Konsultacije

 • Ponedjeljak: 09:00-14:00
Džana Drino

Dr. Džana Drino

dzana.drino@pmf.unsa.ba

+387 033 279-925

Kabinet: 410

Konsultacije

 • Ponedjeljak: 10:00-13:00
 • Utorak: 09:00-11:00
Dina Kamber

Doc. dr. Dina Kamber Hamzić

dinakamber@pmf.unsa.ba

+387 033 279-948

Kabinet: 421

Konsultacije

Damir Hasić

Prof. dr. Damir Hasić

d.hasic@pmf.unsa.ba

+387 033 279-936

Kabinet: 446

Konsultacije

 • Utorak: 10:00-12:00
 • Četvrtak: 10:00-12:00
 • Petak: 10:00-11:00
Sead Delalić

Doc. dr. Sead Delalić

delalic.sead@pmf.unsa.ba

+387 061 504-788

Kabinet: 409

Konsultacije

 • Srijeda: 09:00-788
Fikret Cunjalo

Prof. dr. Fikret Čunjalo

fcunjalo@pmf.unsa.ba

+387 033 279-994

Kabinet: 445

Konsultacije

 • Utorak: 08:00-10:00
 • Srijeda: 08:00-11:00