|

Odsjek za matematičke i kompijuterske nauke

Emin Bešo

Doc. dr. Emin Bešo

eminbeso@pmf.unsa.ba

+387 033 279-934

Kabinet: 448

Konsultacije

  • Utorak: 10:00-14:00
Admir Beširević

Mr. Admir Beširević

admir.b@pmf.unsa.ba

+387 033 279 937

Kabinet: 443

Konsultacije

  • Utorak: 09:00-12:00
  • Srijeda: 09:00-11:00
Muharem Avdispahić

Prof. dr. Muharem Avdispahić

mavdispa@pmf.unsa.ba

+387 033 279 871

Kabinet: 442

Konsultacije

  • Utorak: 12:00-14:00
  • Četvrtak: 12:00-15:00

Mr. Aleksandar Balašev-Samarski

aleksandar.bs@pmf.unsa.ba

+387 033 000000

Kabinet: 407

Konsultacije

  • Ponedjeljak: 09:00-12:00
  • Utorak: 09:00-11:00

Mr. Ines Alagić

ines.alagic@pmf.unsa.ba

+387 033 279 952

Kabinet: 422, IV sprat

Konsultacije

  • Utorak: 10:00-12:00
  • Četvrtak: 10:00-13:00
PMF - Adis Alihodzic

Prof. dr. Adis Alihodžić

adis.alihodzic@pmf.unsa.ba

+387 033 279 961

Kabinet: 437, IV sprat

Konsultacije

  • Utorak: 8:00-13:00