Obrazovanje

DODIPLOMSKI STUDIJ:

Diplomirani inženjer hemije, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2005.

Diplomski rad: Promjene koncentracije ukupnog kolesterola u serumu tijekom starenja čovjeka (mentor: Prof.dr. Emin Sofić)

Profesor hemije, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2008.

Diplomski rad: Zastupljenost ogleda u nastavi kemije (mentor: Doc.dr. Meliha Zejnilagić-Hajrić)

POSTDIPLOMSKI STUDIJ:

Magistar hemije (II ciklus), Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2011.

Završni magistarski rad: Analiza integriranih znanja iz kemije i fizike studenata prve godine studija kemije na Prirodno-matematičkom fakultetu Sarajevo u svjetlu Bolonjskog modela studija (mentor: Doc.dr. Meliha Zejnilagić-Hajrić)

DOKTORSKI STUDIJ:

Doktorica nauka iz područja Obrazovanja nastavnika i edukacijskih nauka (III ciklus), Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija, 2018.

Doktorska disertacija: Integration of Macroscopic and Submicroscopic Levels for Understanding Fundamental Chemical Concepts Using Web-Based Learning Material (mentor: Prof.dr. Saša A. Glažar, komentor: Prof.dr. Nermin Đapo)

Kretanje u zaposlenju

2005. – 2008. „Barit d.d.“ Kreševo, PJ „Stamal“

od 2008.- Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za hemiju, Kabinet za metodiku nastave hemije

Akademsko iskustvo

IZBOR U NASTAVNIČKO ZVANJE:

Docent

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U NASTAVNIČKO ZVANJE:

19.12.2018. Docent na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Oblast Hemija u obrazovanju)

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U ZVANJE:

2008. – 2012. Asistent na Odsjeku za hemiju za oblast Metodika nastave hemije

2012. – 2018. Viši asistent na Odsjeku za hemiju za oblast Metodika nastave hemije