|

pmf-Edin-Hrelja

Doc. dr. Edin Hrelja

edinhrelja@pmf.unsa.ba

+387 033 723 765

Kabinet: 405, IV sprat

Konsultacije

  • Utorak: 12:00-14:00
  • Četvrtak: 10:00-13:00