|

Viši stručni saradnik

Mr. Mirsad Tunja

mirsad.tunja@pmf.unsa.ba

+387 033 279 996

Kabinet: 308, III sprat

Konsultacije

  • Srijeda: 11:00-12:00
  • Četvrtak: 10:00-12:00
  • Petak: 10:00-12:00
Daniela Zubović

Dr. Daniela Zubović

dzubovic@pmf.unsa.ba

+387 033 279 975

Kabinet: VRC

Konsultacije

  • Ponedjeljak: 09:00-10:30
  • Srijeda: 09:00-10:30
  • Četvrtak: 09:00-11:00