|

Služba za pravne poslove

Alma Čukojević

Nema email adrese

+387 033 723 770

Kabinet: 312

Almira Muhović

almira@pmf.unsa.ba

+387 033 723 781

Kabinet: 310

Katarina Marjanović

katarina.marjanov@pmf.unsa.ba

+387 033 723 739

Kabinet: 308

Emina Hadžić

emina.hadzic@pmf.unsa.ba

+387 033 723 715

Kabinet: 301

Edina Drkenda

edinad@pmf.unsa.ba

+387 033 723 740

Kabinet: 306

Jasmina Hasanbegović

jasmina.h@pmf.unsa.ba

+387 033 723 778

Kabinet: 307

Jasmina Mujkić

jasmina.mujkic@pmf.unsa.ba

+387 033 723 738

Kabinet: 305