|

Asistent

Mr. Muniba Osmanović

muniba.osmanovic@pmf.unsa.ba

+387 033 723 720

Kabinet: 524

Konsultacije

 • Ponedjeljak: 09:00-14:00

Mr. Belma Durmišević

belma.durmisevic@pmf.unsa.ba

+387 033 723 720

Kabinet: 524

Konsultacije

 • Ponedjeljak: 09:00-12:00
 • Utorak: 09:00-11:00
Jašarević Abdulah

Mr. Abdulah Jašarević

abdulah.jasarevic@pmf.unsa.ba

+387 033 279 940

Kabinet: 307, III sprat

Konsultacije

 • Srijeda: 13:15-14:00
 • Četvrtak: 11:00-14:00
Šišić Čaluk Majra

Mr. Majra Šišić Čaluk

majra.sc@pmf.unsa.ba

+387 033 279 947

Kabinet: 311, III sprat

Konsultacije

 • Ponedjeljak: 10:00-12:00
 • Srijeda: 10:00-12:0
Rasim Omanović

Mr. Rasim Omanović

rasim.omanovic@pmf.unsa.ba

+387 033 279 904

Kabinet: 129

Konsultacije

 • Ponedjeljak: 08:30-11:00
 • Srijeda: 11:30-13:00
Merima Mrdić

Mr. Merima Mrdić

merima.mrdic@pmf.unsa.ba

+387 033 279 879

Kabinet: 60

Konsultacije

 • Utorak: 13:00-15:00
 • Četvrtak: 09:00-12:00
Mirza Čvorak

Mr. Mirza Čvorak

mirzac@pmf.unsa.ba

+387 033 279 992

Kabinet: 407

Konsultacije

 • Ponedjeljak: 11:00-13:00
 • Srijeda: 14:00-15:00
 • Četvrtak: 11:00-12:00

Mr. Aleksandar Balašev-Samarski

aleksandar.bs@pmf.unsa.ba

+387 033 000000

Kabinet: 407

Konsultacije

 • Ponedjeljak: 09:00-12:00
 • Utorak: 09:00-11:00
pmf-Emina-Sunje

Mr. Emina Šunje

emina.s@pmf.unsa.ba

+387 033 723 702

Kabinet: *

Konsultacije

pmf-Belma-Rascic

Mr. Belma Raščić

rascicbelma@pmf.unsa.ba

+387 033 723 702

Kabinet: *

Konsultacije