Obrazovanje

DODIPLOMSKI STUDIJ:

Bakalaureat/bachelor hemije, Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, 2016.

Završni rad I ciklusa: „Određivanje ukupnih proteina u uzorcima gotove hrane spektrofotometrijskom metodom“

POSTDIPLOMSKI STUDIJ:

Magistar hemije – nastavnički smjer, Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, 2017.

Završni rad II ciklusa: „Ispitivanje kvaliteta ljekovitih voda banjskih lječilišta u BiH“

DOKTORSKI STUDIJ:

Kretanje u zaposlenju

2019-  Asistent za oblast Hemija u obrazovanju, Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za hemiju, Kabinet za metodiku nastave hemije

Akademsko iskustvo

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U ZVANJE: 

decembar 2019. – danas  Asistent na Odsjeku za hemiju za oblast Hemija u obrazovanju