|

Prof. dr. Fehim Korać

fkorac@pmf.unsa.ba

+387 033 279 915

Kabinet: 338

Konsultacije

  • Utorak: 10:00-12:00
  • Srijeda: 10:00-13:00