|

pmf-Mahir-Gajevic

Doc. dr. Mahir Gajević

mahir.gajevic@pmf.unsa.ba

+387 033 723 734

Kabinet: 718, VII sprat

Konsultacije

  • Utorak: 09:00-11:00
  • Srijeda: 09:00-12:00