|

Manuela Muzika Dizdarevic

Doc. dr. Manuela Muzika-Dizdarević

manuela.md@pmf.unsa.ba

+387 033 279-941

Kabinet: 440

Konsultacije

  • Utorak: 11:00-13:00
  • Srijeda: 10:00-13:00