|

Rasim Omanović

Mr. Rasim Omanović

rasim.omanovic@pmf.unsa.ba

+387 033 279 904

Kabinet: 129

Konsultacije

  • Ponedjeljak: 08:30-11:00
  • Srijeda: 11:30-13:00