|

pmf-Renata-Besta-Gajevic

Doc. dr. Renata Bešta-Gajević

renata.bg@pmf.unsa.ba

+387 033 723 748

Kabinet: 806, VIII sprat

Konsultacije

  • Ponedjeljak: 09:00-12:00
  • Srijeda: 09:00-11:00