|

pmf-Senada-Nezirovic

Prof. dr. Senada Nezirović

senada.nezirevic@pmf.unsa.ba

+387 033 723 707

Kabinet: 522, V sprat

Konsultacije

  • Ponedjeljak: 13:00– 15:0
  • Srijeda: 12:00– 15:0