|

Sabina Gojak-Salimović

Prof. dr. Sabina Gojak-Salimović

sgojak@pmf.unsa.ba

+387 033 279 907

Kabinet: 344

Konsultacije

  • Utorak: 09:00-11:00
  • Četvrtak: 09:00-12:00