Kretanje u zaposlenju

2005-2008. Tehnolog za finalnu obradu kože, Prevent Sarajevo d.o.o. Visoko.

2008-danas Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Akademsko iskustvo

IZBOR U NASTAVNIČKO ZVANJE:

Docent

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U NASTAVNIČKO ZVANJE: 

2019 – danas docent na oblastima Organska hemija i Biohemija

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U ZVANJE:

2011- 2019 viši asistent na oblastima Organska hemija i Biohemija

2008 – 2011 asistent na oblasti Organska hemija i biohemija

Publikacije, naučni radovi

Lorem Ipsum des solomit