|

Mirza Čvorak

Mr. Mirza Čvorak

mirza.cvorak@pmf.unsa.ba

Kabinet: 407

Konsultacije

  • Ponedjeljak: 8:00-9:00
  • Utorak: 8:00-9:00
  • Srijeda: 8:00-9:00
  • Četvrtak: 8:00-9:00
  • Petak: 8:00-9:00