Obrazovanje

[ 1996 – 2002 ]
Diplomirani fizičar
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Adresa: Zmaja od Bosne 33–35, 71000, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

[ 2003 – 2009 ]
Magistar fizičkih nauka
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli
Adresa: Univerzitetska 4, 75000, Tuzla, Bosna i Hercegovina

[ 2008 – 2013 ]
Doktor fizičkih nauka
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Adresa: Zmaja od Bosne 33–35, 71000, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

[ 03.1.2004. – 02.3.2004. ]
Obuka iz oblasti medicinske fizike u radiodijagnostici
Maidstone Hospital
Mjesto: Maidstone
Zemlja: Ujedinjena Kraljevina

[ 02.10.2005. – 06.4.2006. ]
Obuka iz oblasti zaštite od zračenja
Greek Atomic Energy Commission
Mjesto: Atina
Zemlja: Grčka

[ 16.1.2011. – 15.2.2011. ]
Obuka iz oblasti medicinske fizike u radiodijagnostici
Malmö University Hospital
Mjesto: Malmö
Zemlja: Švedska

[ 14.6.2020. – Trenutačno ]
Ekspert za zaštitu od zračenja u medicinskoj djelatnosti
Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost

[ 14.6.2020. – Trenutačno ]
Ekspert za zaštitu od zračenja u nemedicinskoj djelatnosti
Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost

[ 14.6.2020. – Trenutačno ]
Ekspert za zaštitu od zračenja u visokom obrazovanju i naučnoistraživačkom radu
Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost

Kretanje u zaposlenju

[ 2001 – 2009 ]
Medicinski fizičar u dijagnostičkoj radiologiji
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Mjesto: Sarajevo
Zemlja: Bosna i Hercegovina
Kontrola kvaliteta, pacijentna dozimetrija i zaštita od zračenja u dijagnostičkoj i interventnoj radiologiji

[ 2008 – 2016 ]
Šef Odsjeka za radiodijagnostičku i nuklearnomedicinsku fiziku
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Mjesto: Sarajevo
Zemlja: Bosna i Hercegovina
Kontrola kvaliteta, pacijentna dozimetrija i zaštita od zračenja u dijagnostičkoj i interventnoj radiologiji i nuklearnoj medicini

[ 2015 – Trenutačno ]
Šef Službe za zaštitu od zračenja i medicinsku fiziku
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Mjesto: Sarajevo
Zemlja: Bosna i Hercegovina
Rukovođenje službom, kontrola kvaliteta, pacijentna dozimetrija i zaštita od zračenja u dijagnostičkoj i interventnoj radiologiji i nuklearnoj medicini

[ 10.2014. – 1.2016. ]
Docent
Univerzitet u Sarajevu – Prirodno-matematički fakultet
Mjesto: Sarajevo
Zemlja: Bosna i Hercegovina
Docent u oblasti primijenjene fizike, nastavnik na predmetima Medicinska radijaciona fizika i Fizika u radiodijagnostici

[ 31.1.2016. – 04.12.2018. ]
Docent (na ugovoru o radu)
Univerzitet u Sarajevu – Prirodno-matematički fakultet
Mjesto: Sarajevo
Zemlja: Bosna i Hercegovina

[ 05.12.2018. – 05.12.2022. ]
Vanredni profesor
Univerzitet u Sarajevu – Prirodno-matematički fakultet
Mjesto: Sarajevo
Zemlja: Bosna i Hercegovina

[ 06.12.2022. – Trenutačno ]
Vanredni profesor (na ugovoru o radu)
Univerzitet u Sarajevu – Prirodno-matematički fakultet
Mjesto: Sarajevo
Zemlja: Bosna i Hercegovina

Jezičke vještine

Materinski jezik/jezici: bosanski

Engleski
SLUŠANJE C2 ČITANJE C2 PISANJE C2
GOVORNA PRODUKCIJA C2
GOVORNA INTERAKCIJA C2

Njemački
SLUŠANJE A2 ČITANJE A2 PISANJE A2
GOVORNA PRODUKCIJA A2
GOVORNA INTERAKCIJA A2

Naučni radovi

[ 2018 ]
Knjiga: Beganović A, Samek D.
Fizika jonizirajućih zračenja II: Radiometrija i dozimetrija.
Sarajevo: Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu

[ 2010 ]
Prijevod knjige na bosanski jezik:
IAEA. QA Programme for Film Screen Mammography.
Vienna: International Atomic Energy Agency