Obrazovanje

 • 5.11.2016. završila prvi ciklus studija po Bolonji na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, odsjek matematika, nastavnički smjer (matematika i informatika)
 • 12.7.2018. završila drugi ciklus studija po Bolonji na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, odsjek matematika, nastavnički smjer.
 • 2019 upisala Treći ciklusa studija po Bolonji na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Akademsko iskustvo

 • 6.9.2018.-30.9.2018.godine profesorica matematike u Četvrtoj gimnaziji Ilidža
 • 17.9.2018.-31.8.2019. profesorica matematike-IB diploma u Drugoj gimnaziji Sarajevo,
 • 1.9.2019.-19.9.2019. profesorica matematike u Srednjoj ekonomskoj školi u Sarajevu,
 • 20.9.2019.- profesorica matematike u nacionalnom i IB MYP programu
 • 29.1.2020.- profesorica informatike u Prvoj gimnaziji u Sarajevu,
 • 2020 –  do danas asistent na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Naučni radovi

 1. Kalabušić S., Drino, Dž., Pilav, E. Bifurcation and stability of a Ricker host-parasitoid model with a host constant refuge and general escape function, Advances in Discrete Dynamical Systems, Difference Equations, and Applications, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics series. (2023)
 2. S. Kalabušić, Dž. Drino and E. Pilav, Period-doubling and Neimark-Sacker bifurcations of a Beddington host-parasitoid model with a host refuge effect, International Journal of Bifurcation and Chaos, 2020 (to appear).
 3. S. Kalabušić, Dž. Drino and E. Pilav, Global behavior and bifurcation in a class of host-parasitoid models with a constant host refuge, Qualitative Theory of Dynamical Systems, 2020 (to appear).
 4. Džana Drino, Merima Murica, Neki načini dokazivanja identiteta s Fibonaccijevim brojevima, Matematičko-fizički list, Hrvatsko matematičko društvo i Hrvatsko fizikalno društvo, LXVIII 4(2-17.-2018.), ISSN 1332-1552.