Obrazovanje

DODIPLOMSKI STUDIJ:

2002-2007. Magistar farmacije, Univerzitet u Sarajevu, Farmaceutski fakultet

POSTDIPLOMSKI STUDIJ:

2008-2011. Magistar hemijskih nauka, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet

DOKTORSKI STUDIJ:

2012 – 2015. Doktor hemijskih nauka, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za hemiju

Kretanje u zaposlenju

2009 – 2014 JU Apoteke Sarajevo

2014 – 2017 Eurofarm Centar

2017- Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Akademsko iskustvo

IZBOR U NASTAVNIČKO ZVANJE:

Vanredni profesor

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U NASTAVNIČKO ZVANJE:

01/2022 – Vanredni profesor za oblast Organska hemija i Biohemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu