Obrazovanje

DODIPLOMSKI STUDIJ:

Diplomirani inženjer hemije, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 1986. “Kvantitativno određivanje silymarina”

POSTDIPLOMSKI STUDIJ:

Magistar hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2007. “Dnevne fluktuacije kortizola u pljuvački zdravih osoba”

DOKTORSKI STUDIJ:

Doktor hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2013. “Kompleksi Ru(III) sa Šifovim bazama izvedenim iz salicilaldehida: sinteza, strukturni aspekti i interakcije sa DNA”

Kretanje u zaposlenju

1987. – 1991. “Poliester” Priboj, tehnolog
1991. – 1994. MSŠ ” Safet Krupić”, Bosanska Krupa, profesor hemije
1994. – 2009. “II Srednja škola”, Cazin, profesor hemije (2001. – 2009.- direktor škole)
2002. – 2006. Asistent za predmet Biohemija, Viša medicinska škola Univerziteta u Bihaću
2009. – 2013. Viši asistent za oblast Opšta hemija i anorganska hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno- matematički fakultet, Sarajevo
juni 2013. – februar 2018. Docent za oblasti Opšta hemija i Anorganska hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno- matematički fakultet, Sarajevo
Od februara 2018. Vanredni profesor za oblasti Opšta hemija i Anorganska hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno- matematički fakultet, Sarajevo

Akademsko iskustvo

IZBOR U NASTAVNIČKO ZVANJE:

Vanredni profesor

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U NASTAVNIČKO ZVANJE:

28.02.2018., Vanredni profesor za oblasti Opšta hemija i Anorganska hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo

FUNKCIJE NA FAKULTETU I UNIVERZITETU:

2017. – danas Šef Odsjeka za hemiju
2014. – 2021. Član Odbora za osiguranje kvaliteta na PMF-u
2015. – 2017. Voditeljica II ciklusa studija hemije