Obrazovanje

DODIPLOMSKI STUDIJ:

09.07.1976. Dipl. ing hemije, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu

POSTDIPLOMSKI STUDIJ:

31.05.1985. Magistar hemijskih nauka, “Izolacija i određivanje strukture glikozida iz sjemena Mirabilis jalapa L.”, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu;

DOKTORSKI STUDIJ:

23.04.1991. Doktor hemijskih nauka, “Sinteza derivata hinolina i izoksazola”, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kretanje u zaposlenju

1977.-danas – Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Akademsko iskustvo

IZBOR U NASTAVNIČKO ZVANJE:

Profesor emeritus

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U NASTAVNIČKO ZVANJE: 

1993-2003: Docent na predmetu Hemija za studente biologije, PMF Sarajevo

1996-1998: Docent na predmetu Organska hemija, Farmaceutski fakultet Sarajevo;

2003-2009: Vanredni profesor za oblast Organska hemija i biohemija i Hemija za nematične studije, PMF;Sarajevo

2009-2017: Redovni profesor za oblast Organska hemija i biohemija i Hemija za nematične studije, PMF

2017: Profesor emeritus

FUNKCIJE NA FAKULTETU I UNIVERZITETU:

2002-2004. – Šef Odsjeka za hemiju PMF-a

2007-2011. – Koordinator za međunarodnu saradnju PMF-a

2010-2013. – Član Senata Univerziteta u Sarajevu