Obrazovanje

DODIPLOMSKI STUDIJ:

Diplomirani inženjer hemije, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2004. “Određivanje metala u životinjskoj jetri metodom AAS-plamena tehnika”

POSTDIPLOMSKI STUDIJ:

Magistar hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2011. “Validacija i mjerna nesigurnost određivanja teških metala iz pješčane mete metodom AAS nakon ispaljivanja malokalibarske municije”

DOKTORSKI STUDIJ:

Doktor hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, 2018. „Remedijacija tla streljane kontaminiranog Ba, Cr i Pb hemijskim i biološkim postupcima“

Kretanje u zaposlenju

2005.- danas Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu

2005.-2011. Asistent za oblast Analitička hemija

2011.-2018. Viši asistent za oblast Analitička hemija

2018.- danas. Docent za oblast Analitička hemija

Akademsko iskustvo

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U NASTAVNIČKO ZVANJE:
Docent