|

Odsjek

Meliha Zejnilagić-Hajrić

Dr. Meliha Zejnilagić-Hajrić

mzejnilagic@pmf.unsa.ba

+387 033 279 864

Kabinet: 68

Konsultacije

Adnan Zahirović

Dr. Adnan Zahirović

adnan.zahirovic@pmf.unsa.ba

+387 033 279 917

Kabinet: 343

Konsultacije

 • Ponedjeljak: 8:00-11:00
 • Srijeda: 9:00 – 11:0
Danijela Vidic

Prof. dr. Danijela Vidic

danijela.vidic@pmf.unsa.ba

+387 033 279 899

Kabinet: 234

Konsultacije

 • Srijeda: 12:00-14:00
 • Četvrtak: 09:00-12:00
Ismet Tahirović

Prof. dr. Ismet Tahirović

itah@pmf.unsa.ba

+387 033 279 905

Kabinet: 233

Konsultacije

 • Utorak: 15:00 – 15:
 • Srijeda: 15:00 – 16:
 • Četvrtak: 15:00 – 16:
Jasmina Sulejmanović

Dr. Jasmina Sulejmanović

jasmina.sulejmanovic@pmf.unsa.ba

+387 033 279 882

Kabinet: 133

Konsultacije

 • Srijeda: 12:00-14:00
 • Četvrtak: 08:30-11:30
Emin Sofić

Dr. Emin Sofić

esofic@pmf.unsa.ba

+387 033 279 897

Kabinet: 242

Konsultacije

Sabina Begić

Dr. Sabina Begić

sabinab@pmf.unsa.ba

+387 033 279 950

Kabinet: 342

Konsultacije

 • Ponedjeljak: 10:00-13:00
 • Srijeda: 11:00-13:00
Narcisa Smječanin

Mr. Narcisa Smječanin

narcisa.smjecanin@pmf.unsa.ba

+387 033 279 976

Kabinet: 61

Konsultacije

 • Ponedjeljak: 10:00-12:00
 • Srijeda: 13:15-15:1
Alisa Selović

Dr. Alisa Selović

alisa.selovic@pmf.unsa.ba

+387 033 279 880

Kabinet: 136

Konsultacije

 • Ponedjeljak: 10:00-12:00
 • Utorak: 10:00-13:00
Elma Šehović

Dr. Elma Šehović

elma.sabanovic@pmf.unsa.ba

+387 033 279 883

Kabinet: 131

Konsultacije