|

Profesor emeritus

Meliha Zejnilagić-Hajrić

Dr. Meliha Zejnilagić-Hajrić

mzejnilagic@pmf.unsa.ba

+387 033 279 864

Kabinet: 68

Konsultacije

Emin Sofić

Dr. Emin Sofić

esofic@pmf.unsa.ba

+387 033 279 897

Kabinet: 242

Konsultacije

Milka Maksimović

Prof. dr. Milka Maksimović

mmaksimo@pmf.unsa.ba

+387 033 279 999

Kabinet: 241

Konsultacije

Emira Kahrović

Prof. dr. Emira Kahrović

emira@pmf.unsa.ba

+387 033 279 910

Kabinet: 339

Konsultacije

  • Ponedjeljak: 10:00-12:00
  • Srijeda: 10:00-13:00
Muharem Avdispahić

Prof. dr. Muharem Avdispahić

mavdispa@pmf.unsa.ba

+387 033 279 871

Kabinet: 442

Konsultacije

  • Utorak: 12:00-14:00
  • Četvrtak: 12:00-15:00