Obrazovanje

DODIPLOMSKI STUDIJ:

Bakalaureat/bachelor inženjerske hemije, Prirodno–matematički fakultet Sarajevo, 2013, Završni rad I ciklusa ”Pulverizirana kora banane kao novi sorbent za prekoncentriranje teških metala”

POSTDIPLOMSKI STUDIJ:

Magistar inženjerske hemije, Prirodno–matematički fakultet Sarajevo, 2014, Završni rad II ciklusa “Pulverizirana tikva kao sorbent materijal za prekoncentriranje metalnih jona”

DOKTORSKI STUDIJ:

2016. – danas, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Kretanje u zaposlenju

2015.- Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Akademsko iskustvo

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U ZVANJE: 

2019. – danas. Viši asistent za oblast Analitička hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu

2015-2019. Asistent za oblast Analitička hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu