|

Nenastavno osoblje

Lahira Hadžić

lahirahadzic@pmf.unsa.ba

+387 033 279 874

Kabinet: 423

Emir Škaljić

emir.skaljic@pmf.unsa.ba

+387 033 723 736

Kabinet: 402

Biljana Stojanović

biljana.stojanovic@pmf.unsa.ba

+387 033 723 751

Kabinet: 206

Edita Spahić

edita.spahic@pmf.unsa.ba

+387 033 723 753

Kabinet: 108,301

Slobodan Gašević

stsluzba@pmf.unsa.ba

+387 033 723 767

Esvelda Dedić

stsluzba@pmf.unsa.ba

+387 033 279 985

Mersiha Trtak-Fehrić

stsluzba@pmf.unsa.ba

+387 033 279 985

Dr. Džejla Idrizović

dz_idrizovic@pmf.unsa.ba

+387 033 279 978

Fatima Karić

racunovodstvo@pmf.unsa.ba

+387 033 723 774

Kabinet: 304

Alma Komarica

alma.komarica@pmf.unsa.ba

+387 033 723 774

Kabinet: 302