|

Odsjek za hemiju

Elma Šehović

Dr. Elma Šehović

elma.sabanovic@pmf.unsa.ba

+387 033 279 883

Kabinet: 131

Konsultacije

Jelena Ostojić

Dr. Jelena Ostojić

jelena@pmf.unsa.ba

+387 033 279 911

Kabinet: 332

Konsultacije

 • Ponedjeljak: 08:00-11:00
 • Utorak: 09:00-11:00
Irnesa Osmanković

Dr. Irnesa Osmanković

irnesa.s@pmf.unsa.ba

+387 033 279 917

Kabinet: 343

Konsultacije

 • Srijeda: 09:00-12:00
 • Četvrtak: 11:00-13:00
Rasim Omanović

Mr. Rasim Omanović

rasim.omanovic@pmf.unsa.ba

+387 033 279 904

Kabinet: 129

Konsultacije

 • Ponedjeljak: 08:30-11:00
 • Srijeda: 11:30-13:00
Ines Nuić

Prof. dr. Ines Nuić

ividovic@pmf.unsa.ba

+387 033 279 864

Kabinet: 68

Konsultacije

 • Ponedjeljak: 11:00-13:00
 • Utorak: 09:00-12:00
Mirza Nuhanović

Prof. dr. Mirza Nuhanović

mirza.n@pmf.unsa.ba

+387 033 279 865

Kabinet: 65

Konsultacije

 • Ponedjeljak: 10:00-12:00
 • Utorak: 10:00-13:00
Merima Mrdić

Mr. Merima Mrdić

merima.mrdic@pmf.unsa.ba

+387 033 279 879

Kabinet: 60

Konsultacije

 • Utorak: 13:00-15:00
 • Četvrtak: 09:00-12:00
Milka Maksimović

Prof. dr. Milka Maksimović

mmaksimo@pmf.unsa.ba

+387 033 279 999

Kabinet: 241

Konsultacije

Nevzeta Ljubijankić

Prof. dr. Nevzeta Ljubijankić

nevzetalj@pmf.unsa.ba

+387 033 279 956

Kabinet: 339

Konsultacije

 • Ponedjeljak: 10:00-15:00

Prof. dr. Fehim Korać

fkorac@pmf.unsa.ba

+387 033 279 915

Kabinet: 338

Konsultacije

 • Utorak: 10:00-12:00
 • Srijeda: 10:00-13:00